Ejstrup og Gludsted Sogne Sognepræst Marlene Sigh

Du er her: 

 

Hvem gør hvad i Ejstrup Sogn?

 

Her på siden er en kort gennemgang af de enkelte personalegruppers arbejdsopgaver og ansvarsområder. Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid kontakte Kordegnen på kirkekontoret, da det er her alting koordineres. Skriv evt. en e-mail herunder.

 

Præsterne forestår gudstjenesterne og andre kirkelige handlinger, holder samtaler i forbindelse med dåb, vielse, velsignelse, bisættelse og begravelse. Præsterne forestår også konfirmandundervisning samt mange andre ting.

 

Kordegnen sidder på kirkekontoret og tager sig af div. papirarbejde relateret til folkekirken. For eksempel attester, fødselsanmeldelse og navneændring.

 

Organisten betjener kirkens orgel og klaver samt leder kirkekor. 

 

Sognemedhjælperen har minikonfirmanderne, vikarierer i konfirmandundervisningen, er medansvarlig for spaghettiggudstjenesterne, leder baby salmesang, laver PR m.m.

 

Kirkesangerne synger til alle gudstjenester og kirkelige handlinger.

 

Kirkegården tæller 3 medarbejdere, der står for alt vedrørende kirkegården samt rengøring og vedligeholdelse af kirkerne.